Feedback

Inleiding
Volgende Go back

Welkom bij de uitleg over het feedbacksysteem van eBay. In deze uitleg wordt op diverse zaken nader ingegaan:

  • Hoe kun je het feedbacksysteem gebruiken?
  • Welke communicatiemiddelen kun je gebruiken voordat je feedback geeft?
Deze uitleg bestaat uit zeven vragen. Het beantwoorden neemt zo'n 5 à 6 minuten in beslag. Na het doornemen van deze uitleg zul je de werking van het feedbacksysteem beter begrijpen.
Volgende Go back