Internationale verkoopovereenkomst

 • Aangezien je een object te koop aanbiedt op een andere eBay-site dan waar je bent ingeschreven, en/of
 • je een object te koop aanbiedt met een optie voor internationale verzending (zoals wereldwijde verzending), wat ertoe kan leiden dat je object wordt verkocht aan een koper op een andere eBay-site dan de eBay-site waarop je je object aanbiedt,

moet je akkoord gaan met deze aanvullende voorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op al je actieve of ’live’ aanbiedingen. Als je, nadat je akkoord bent gegaan met deze Overeenkomst, niet meer wilt dat deze voorwaarden van toepassing zijn, moet je je actieve aanbiedingen verwijderen, geen objecten meer te koop aanbieden op andere eBay-sites dan de eBay-site waar je bent ingeschreven en geen objecten te koop aanbieden met een optie voor internationale verzending.

PARTIJEN.

Als je een PayPal-rekening hebt, geldt deze Overeenkomst tussen:

 • Jou;
 • eBay – Als je in een land binnen de Europese Unie woont, ga je een overeenkomst aan met eBay GmbH Als je in de VS woont, ga je een overeenkomst aan met eBay Inc. In alle andere landen ga je een overeenkomst aan met eBay Marketplaces GmbH; en

 • PayPal – met name de PayPal-entiteit waarmee je een gebruikersovereenkomst bent aangegaan voor het ontvangen van PayPal-services. Als je PayPal-rekening bijvoorbeeld is geregistreerd in de Europese Unie, dan ga je een overeenkomst aan met PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie, S.C.A.

Als je geen PayPal-rekening hebt, geldt deze Overeenkomst alleen tussen jou en eBay.

BELEID OP ANDERE EBAY-SITES.

Als je object wordt verkocht aan een koper op een andere eBay-site dan waar je bent ingeschreven, ga je ermee akkoord dat het beleid, de wetten en de regels van deze andere site van toepassing zijn op de verkoop en de verzending van objecten aan internationale kopers.

MEDEDELING OVER VASTGEHOUDEN BETALINGEN: PAYPAL-BEDRAGEN VAN TRANSACTIES OP BEPAALDE EBAY-SITES KUNNEN GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE ONBESCHIKBAAR ZIJN. Voor objecten die je op bepaalde eBay-sites verkoopt en waarvoor je via PayPal wordt betaald, accepteer je deze paragraaf als kennisgeving van PayPal en ga je met het volgende akkoord:

 1. Als PayPal van mening is dat er risico is verbonden aan jou, je PayPal-rekening, of een of meer van je PayPal-transacties, dan kan PayPal op grond van het gedeelte over geblokkeerde betalingen in de PayPal-gebruikersovereenkomst bedragen die je op je PayPal-rekening ontvangt, uit elk van je transacties op bepaalde eBay-sites tot 21 dagen vasthouden, en in sommige gevallen nog langer.
 2. PayPal houdt met verschillende factoren rekening bij het beoordelen of er sprake is van een risico, zoals wanneer eBay jou beschouwt als een verkoper die niet aan bepaalde normen voor verkopers voldoet, of als je een nieuwe klant en/of verkoper van PayPal bent of een korte geschiedenis hebt als klant/verkoper bij PayPal en/of eBay. Je kunt aanvullende informatie bekijken over de omstandigheden waaronder betalingen niet onmiddellijk beschikbaar zijn voor objecten die je verkoopt op, bijvoorbeeld hier voor de Verenigde Staten, hier voor het Verenigd Koninkrijk en hier voor Canada.
 3. Als je gebruikmaakt van een PayPal-rekening die in een land buiten de Europese Unie is geregistreerd, ga je ermee akkoord dat de PayPal-entiteit die de PayPal-website beheert waar je PayPal-rekening is geregistreerd, een of meer betalingen die je ontvangt mag blokkeren wanneer er mogelijk een ernstig risico aan jou, je rekening of je transacties is verbonden, zolang als dat redelijk noodzakelijk is ter bescherming tegen aansprakelijkheid; dat de toegang tot de services van PayPal kan worden opgeschort, geblokkeerd, beperkt, afgesloten of geannuleerd.

BELEID VOOR KOPERSBESCHERMING VAN EBAY.

Je bent gebonden aan beleidsregels voor kopersbescherming van eBay (indien van toepassing) van de eBay-sites waarop je objecten worden verkocht. Een van deze voorwaarden is dat als er een geschil over een transactie ontstaat dat niet kan worden opgelost tussen jou en de koper, en eBay het geschil oplost ten gunste van de koper, je ermee akkoord gaat dat je eBay vergoedt voor eventuele bedragen die aan je koper worden terugbetaald. Klik hier voor een lijst met eBay-sites met een beleid voor kopersbescherming, evenals de voorwaarden van het betreffende beleid.

VERGOEDING AAN EBAY.

Als eBay je koper terugbetaalt op grond van een kopersbeschermingsbeleid, moet je eBay vergoeden. Als de koper het object via PayPal heeft betaald , ga je ermee akkoord eBay als volgt terug te betalen:

 1. MACHTIGING OM JE PAYPAL-REKENING TE DEBITEREN

 2. Je machtigt eBay, of een door eBay aangewezen met eBay geaffilieerd bedrijf, om je PayPal-rekening te debiteren voor het gehele bedrag dat je eBay schuldig bent op grond van een beleid voor kopersbescherming (de ’Geautoriseerde bedragen’) op eenmalige, incidentele of doorlopende basis.

 3. JE INSTRUCTIE AAN PAYPAL

  Je machtigt en instrueert PayPal, of een met eBay geaffilieerd bedrijf, je PayPal-rekening te debiteren voor alle Geautoriseerde bedragen en aan eBay, of een door eBay aangewezen met eBay geaffilieerd bedrijf, dergelijke Geautoriseerde Bbedragen te betalen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je onder alle omstandigheden verwacht dat betalingen die worden verricht op grond van dit gedeelte, variabel zijn en op verschillende datums kunnen plaatsvinden. Verder ga je ermee akkoord dat PayPal niet verplicht is het bedrag dat eBay aan PayPal doorgeeft om de betaling van een Geautoriseerd bedrag te verwerken, te verifiëren of bevestigen.

 4. ANNULERING

  1. Als je niet meer wilt dat PayPal je PayPal-rekening debiteert voor toekomstige Geautoriseerde bedragen, moet je je actieve of ’live’ aanbiedingen beëindigen en geen andere (a) objecten aanbieden op een eBay-site met een beleid voor kopersbescherming, of (b) met opties voor internationale verzending. Ook kun je voor toekomstige aanbieidngen de machtiging herroepen door een e-mail te sturen naar PayPalReimbursementOpt-Out-EU@ebay.com vian het e-mailadres waarbij je bij eBay staat ingeschreven. In de e-mail vermeld je je gebruikersnaam en geef je aan dat je geen gebruik meer wilt maken van PayPal-vergoeding. Je herroeping gaat binnen één werkdag in en hierna zal eBay vervolgens geen gebruik meer maken van je PayPal-rekening om Geautoriseerde bedragen te innen. Als gevolg van het intrekken van deze machtiging kan eBay je verkoopactiviteiten beperken.
  2. Als je gebruikmaakt van een PayPal-rekening die is in de Europese Unie geregistreerd, laat deze machtiging je recht een doorlopende betaling te annuleren op grond van het gedeelte Doorlopende betalingen annuleren van je PayPal-gebruikersovereenkomst onverlet.

Als je PayPal-saldo onvoldoende is of als de koper niet via PayPal heeft betaald, geef je hierbij toestemming aan eBay of een met eBay geaffilieerd bedrijf om een automatische betalingsmethode te gebruiken die je hebt opgegeven voor het Geautoriseerd Bbedrag (als PayPal je automatische betalingsmethode is, wordt een betalingsmethode of financieringsbron gebruikt die aan je PayPal-rekening is gekoppeld). eBay of een met eBay geaffilieerd bedrijf zal het Geautoriseerd bedrag op je factuur zetten naar aanleiding van je automatische betalingsmethode. Je blijft verplicht eBay eventuele onbetaalde bedragen te betalen en eBay behoudt zich het recht voor op andere manieren vergoeding te verkrijgen.

WIJZIGING.

Met uitzondering van de subgedeelten (a), (b), en (c)(ii) in het gedeelte ’Vergoeding aan eBay’ hierboven kan eBay deze voorwaarden op elk moment wijzigen in overeenstemming met je eBay-gebruikers­overeenkomsten. Daarnaast zal eBay je hiervan in kennis stellen via het gedeelte Berichten van Mijn eBay of via e-mail.

DIVERSEN.

Het recht dat van toepassing is op deze Overeenkomst is het recht van de eBay-site waarop je geregistreerd staat, behalve de onderdelen (a) en (b) van‘Vergoeding aan eBay’ hierboven, dat wordt beheerst door het recht dat van toepassing is op de PayPal-gebruikersovereenkomst die geldt voor jouw ontvangst van PayPal-services. Voor zover er een conflict bestaat tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de eBay-gebruikersovereenkomst, prevaleren deze voorwaarden. Als je deze Overeenkomst aanvaardt, wordt een kopie van de Overeenkomst naar jou gestuurd via het gedeelte Berichten in Mijn eBay of via e-mail.