Handelsplaats

Go backVorigeVolgendeContinue
 1. eBay is voor en door de community opgezet als een handelsplaats waar alle kopers en verkopers dezelfde kansen en mogelijkheden hebben.

 2. Bij eBay gaan we ervan uit dat mensen van nature eerlijk zijn. Het kan echter voorkomen dat leden niet op de hoogte zijn van ons beleid. Daarom heeft eBay richtlijnen opgesteld om nieuwe gebruikers over overtredingen te informeren. Gebruikers die vaker een overtreding hebben begaan, worden strenger aangepakt. Deze gevolgen van een overtreding verschillen ook per beleid. Op een snelheidsovertreding staat immers ook niet dezelfde straf als op een gewapende overval.

 3. Het team van eBay Regels en Veiligheid houdt nauwlettend in de gaten of er overtredingen worden begaan. Daarin worden ze bijgestaan door community-leden die overtredingen melden via het programma Communitycontrole. Desondanks kan eBay door het enorme aantal nieuwe objecten dat elk uur op de site wordt geplaatst, niet alle aanbiedingen of gemelde overtredingen controleren. Dagelijks komen er op de eBay-sites zo'n 5 miljoen nieuwe objecten bij. Het is dus onvermijdelijk dat bepaalde overtredingen over het hoofd worden gezien.

  Het is daarom mogelijk dat twee identieke aanbiedingen die dezelfde regel overtreden, op een verschillende manier worden behandeld. Het kan gebeuren dat één object door een lid wordt gemeld en door eBay wordt verwijderd, terwijl het andere object, waarover eBay nooit iets te horen krijgt, blijft staan. Een lid dat dit overkomt zal dit heel oneerlijk vinden en we weten dat het erg frustrerend kan zijn. Het is net als bij verkeersovertreders: de ene wordt gepakt en de andere komt ermee weg. Het is natuurlijk onprettig om degene te zijn die wordt gepakt, maar het is en blijft verboden om een snelheidsovertreding te plegen.

 4. Namaakgoederen zijn vaak op markten verkrijgbaar, maar je mag deze niet op eBay aanbieden. Het is in strijd met de wetgeving en het eBay-beleid om namaakproducten aan te bieden.

 5. Gebruik je eigen objectbeschrijvingen en foto's wanneer je iets op eBay aanbiedt. Als je dat niet doet, is je aanbieding mogelijk in strijd met het eBay-beleid.

 6. Als je niet zeker weet of je object authentiek is, kun je het beter niet op eBay aanbieden.

 7. In het eBay-beleid en de wetgeving is vastgelegd wanneer de verkoop van tweedehands software geoorloofd is.

 8. eBay begrijpt dat het frustrerend kan zijn als je aanbieding van de site wordt verwijderd.

 9. Eigenaren van merknamen maken zich terecht zorgen over hoe en waar deze merknamen worden gebruikt. eBay heeft een aantal basisrichtlijnen opgesteld voor de manier waarop verkopers hun producten met merknamen kunnen vergelijken. We raden verkopers aan om een object nooit in de titel van de aanbieding met een merknaam te vergelijken. In de beschrijving mogen verkopers de prestaties (en niet het uiterlijk) van hun object nauwkeurig vergelijken met de prestaties van een merkproduct.

 10. Je mag de beschrijving van iemand anders niet zomaar kopiëren. Wel is het toegestaan om feiten over het object te vermelden die lijken op de manier waarop anderen het hebben omschreven. Hierbij kun je denken aan technische specificaties als lengte en gewicht.

 11. Er is sprake van bieden op eigen veilingen wanneer een verkoper, of iemand die met de verkoper samenwerkt, op objecten biedt die hij zelf heeft aangeboden of het bieden door individuen met toegang tot objectinformatie van de verkoper die niet voor de algemene community beschikbaar is. Met dergelijke biedingen wordt de prijs kunstmatig opgedreven en wordt een object populairder voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Dit ondermijnt het vertrouwen van kopers dat eBay een integere en eerlijke handelsplaats is. Het is dan ook verboden om op je eigen veilingen te bieden.

 12. Wanneer je op eigen veilingen biedt, heeft dit negatieve gevolgen voor kopers: ze betalen namelijk kunstmatig opgedreven prijzen voor hun objecten. De biedprocedure wordt hierdoor verstoord. Het is niet eerlijk tegenover kopers of andere verkopers en schaadt het vertrouwen in de handelsplaats.

 13. Volgens het beleid en de gebruikersovereenkomst van eBay is het verboden om op eigen veilingen te bieden. Iedereen die zich bij eBay inschrijft, moet deze gebruikersovereenkomst accepteren. In veel landen is het verboden om op eigen veilingen te bieden en hierop staan hoge straffen.

 14. Tegen leden die op eigen veilingen bieden, kunnen diverse stappen worden ondernomen. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zijn onder andere de volgende stappen mogelijk:

  • Je krijgt een waarschuwing en informatie over het beleid voor bieden op eigen veilingen om overtredingen in de toekomst te voorkomen.

  • Je aanbiedingen worden beëindigd.

  • Je krijgt de eBay-kosten voor beëindigde aanbiedingen niet terug.

  • Je accountprivileges worden beperkt.

  • Je verliest je PowerSellerstatus.

  • Je account wordt geschorst.

  • Er worden juridische stappen ondernomen.

 15. Wanneer een eBay-lid wordt geschorst of zijn privileges worden beperkt wegens het bieden op eigen veilingen, geldt dit voor alle eBay-accounts van de betreffende persoon. Het lid wordt namelijk geschorst en niet alleen een account. Het lid mag zich gedurende de schorsing niet opnieuw inschrijven en geen andere middelen gebruiken om objecten op eBay te kopen of verkopen.

 16. Volgens het eBay-beleid mogen familieleden, huisgenoten of medewerkers van de verkoper niet op zijn objecten bieden. Ze willen het object misschien erg graag hebben, maar bevinden zich in een unieke, speciale positie waarin ze gemakkelijk met de verkoper kunnen communiceren. Deze positie stelt andere eBay-leden in het nadeel. Daarom mogen familieleden of huisgenoten van de verkoper niet op zijn veilingen bieden. De enige situatie waarin familieleden, huisgenoten of werknemers wel objecten van de verkoper mogen kopen, is wanneer hij de optie Nu kopen of een andere verkoopvorm met een vaste prijs biedt en de koper hiervan gebruikmaakt.

 17. Ga voorzichtig en weloverwogen te werk wanneer je feedback geeft op een ander lid. Je bent verantwoordelijk voor het commentaar dat je geeft. Je kunt beoordelingen over anderen niet wijzigen, bewerken of verwijderen. Jouw beoordeling en commentaar maken definitief deel uit van de reputatie die de betrokkene op eBay heeft.

 18. Wanneer twee leden bij een transactie zijn betrokken, kunnen beide leden een beoordeling en een commentaar geven en een reactie of een vervolgcommentaar.

 19. Feedbackcommentaar en beoordelingen zijn een waardevolle graadmeter van de reputatie van kopers en verkopers op eBay.

 20. Met het feedbacksysteem kunnen andere leden zien hoe tevreden jij was over het verloop van de transactie. Feedback moet dan ook niet worden gebruikt als communicatiemiddel met een handelspartner. Uit onderzoek blijkt dat 82% van de nieuwe kopers die problemen proberen op te lossen vóór het geven van negatieve feedback, hier samen met hun handelspartner uitkomen.

 21. Ieder lid moet zelf zorgen voor een goede reputatie. Uit intern onderzoek van eBay blijkt dat verkopers die feedback geven na ontvangst van betaling, hogere feedbackpercentages krijgen dan verkopers die afwachten totdat de koper feedback geeft als bevestiging dat die tevreden is. Sommige verkopers geven met speciale programma’s automatisch feedback en wachten totdat er feedback is gegeven voordat ze een commentaar invoeren. eBay raadt beide leden aan gepaste feedback te geven, ongeacht wie dat als eerste doet.

 22. Leden kunnen eenmaal gegeven feedback niet bewerken of verwijderen. In zeldzame gevallen verwijdert eBay beoordelingen en commentaar. Zo kan eBay commentaar verwijderen dat persoonlijke gegevens, links of vulgair taalgebruik bevat, evenals commentaar dat is gegeven door leden met onjuiste contactgegevens of door leden die zich na een schorsing met een tweede account opnieuw hebben ingeschreven. Ook kan eBay deze verwijderen als een koper niet meewerkt aan een procedure voor onbetaalde objecten.

 23. Een van de belangrijkste aspecten van het feedbacksysteem is dat leden daarmee op een veilige en weloverwogen manier kunnen besluiten al dan niet met een ander lid in zee te gaan. Ieder lid kan de feedbackscore van een ander lid slechts eenmaal per week met +1, 0 of -1 punt beïnvloeden. Zo houdt eBay dit systeem zo geloofwaardig mogelijk. Vaak wordt ons gevraagd waarom we niet alle feedback van gebruikers laten meewegen in de feedbackscore. Als we alle feedback van afzonderlijke gebruikers zouden meetellen, dan kunnen twee leden samenwerken en zo hun feedbackscores omhoog laten schieten. Zo wordt hun handelsverleden op eBay mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is.

 24. Trefwoord-spam bestaat uit het opnemen van merknamen of andere trefwoorden die niet relevant zijn in een titel of beschrijving, wat ertoe moet leiden dat een bepaalde aanbieding veel aandacht krijgt of veel gebruikers trekt. De teksten die verkopers bij hun aanbiedingen plaatsen en die door kopers kunnen worden doorzocht, moeten rechtstreeks verband houden met de verkochte objecten.

 25. Verkopers moeten hun aanbiedingen nauwkeurig beschrijven, zodat de koper precies weet wat deze kan verwachten. Verkopers mogen in aanbiedingen alleen merknamen opnemen die worden gebruikt door de fabrikant die het aangeboden object heeft geproduceerd.

 26. Verkopers mogen in titels geen vergelijkingen tussen objecten maken. In vergelijkingen komen onder andere de volgende woorden of delen van woorden voor: 'niet', 'vergelijkbaar', 'stijl', '-achtig', 'net als', 'kloon', 'merkloos', 'geïnspireerd', 'vergelijken' en 'lookalike'. Verkopers kunnen de beschrijving gebruiken om de functionaliteit van hun aanbieding te vergelijken met die van verwante producten, zolang maar precies wordt aangegeven welk bedrijf het object in de aanbieding heeft gemaakt.

 27. eBay-leden gebruiken vaak verschillende trefwoorden om naar een bepaald object te zoeken, en ze maken ook vaak typefouten. Vanwege deze variaties is het op eBay toegestaan om synoniemen en verschillende spellingsvarianten van woorden te gebruiken. Een aanbieding maakt geen inbreuk zolang de doorzoekbare tekst in de titel en de beschrijving een directe relatie met het object heeft.

 28. Verkopers die PayPal als betalingsmethode kiezen bij de aanbiedingsprocedure, moeten alle soorten PayPal-betalingen accepteren, inclusief betalingen met creditcards, PayPal-saldi en bankrekeningen. Als verkopers aangeven dat ze geen PayPal-creditcardbetalingen accepteren, maken ze inbreuk op zowel het eBay-beleid als het PayPal-beleid. Ook veroorzaken ze onoverzichtelijke zoekresultaten, omdat kopers de zoekresultaten kunnen filteren op verkopers die PayPal accepteren.

 29. Het is verboden om op eBay aangeboden objecten buiten eBay om te kopen of verkopen. Met dergelijke aanbiedingen worden de kosten van eBay omzeild en is er voor zowel kopers als verkopers een mogelijk risico van fraude.

 30. Op de objectpagina van eBay mogen geen verwijzingen worden opgenomen naar de website van de verkoper, transacties buiten eBay om of andere bedrijven en activiteiten. Verkopers mogen wel links opnemen naar hun eBay-winkel, eBay-winkelobjecten en pagina Over mij.

 31. Verkopers mogen redelijke verzendkosten toevoegen aan de uiteindelijke verkoopprijs van het object. Deze kosten kunnen bestaan uit redelijke kosten voor het inpakken en verzenden van het object. Verzendkosten mogen niet als een percentage van de uiteindelijke verkoopprijs in rekening worden gebracht.

 32. Verkopers mogen eBay-kopers geen toeslagen (bijkomende kosten) in rekening brengen voor normale betalingsmethoden, inclusief het gebruik van elektronische overschrijvingen en creditcards. Die kosten moeten in de prijs van het object worden verrekend.

 33. Het aanbieden van een object waarbij de koper wordt verplicht tot een extra aankoop is niet toegestaan. Verkopers kunnen als aanvulling op het object een optionele garantie of service aanbieden (zoals de installatie van een wasmachine of droger). Deze optionele service of garantie moet echter rechtstreeks verband houden met het object. Verder gelden de volgende voorwaarden:

  • Door deze garantie of service mag de waarde van het object niet aanzienlijk worden gewijzigd.

  • Het mag geen extra object zijn.

  • Het mag geen buitensporige prijs hebben.

  • Het mag het object niet kunstmatig goedkoop maken.

 34. Een keuzeaanbieding is een aanbieding waarin verkopers kopers uit diverse objecten laten kiezen. Dergelijke aanbiedingen zijn in de regel niet toegestaan en kunnen worden verwijderd van de site. De enige uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van meerdere objecten, meerdere objecten met een vaste prijs of meerdere winkelaanbiedingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld diverse kleuren worden aangeboden voor objecten die verder identiek zijn. Ook geldt een uitzondering voor aanbiedingen van objecten of services op maat die zijn gemaakt of aangepast op basis van de wensen van de koper.

 35. Verkopers mogen geen misbruik maken van de functie Minimumverkoopprijs. In de volgende gevallen is er sprake van misbruik:

  • De minimumverkoopprijs van het object noemen terwijl het object niet met een minimumverkoopprijs is aangeboden.

  • Aangeven dat de hoogste bieder het object moet kopen, ook al is de minimumverkoopprijs niet gehaald.

  • Biedingen annuleren en een aanbieding vroegtijdig beëindigen omdat een object niet is verkocht voor de vraagprijs en kosten voor een minimumverkoopprijs zo omzeilen.

 36. Een keuzeaanbieding is een aanbieding waarin verkopers kopers uit diverse objecten laten kiezen. Dergelijke aanbiedingen zijn in de regel niet toegestaan en eBay verwijdert deze dan ook van de site. De enige uitzonderingen hierop vormen aanbiedingen van meerdere objecten, meerdere objecten met een vaste prijs of meerdere winkelaanbiedingen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld diverse kleuren worden aangeboden voor objecten die verder identiek zijn. Ook geldt een uitzondering voor aanbiedingen van objecten of services op maat die zijn gemaakt of aangepast op basis van de wensen van de koper.

Go backVorigeVolgendeContinue