Handelsplaats

VolgendeContinue

Welkom bij de training over het beleid voor de eBay-handelsplaats. In deze training wordt op diverse zaken nader ingegaan:

  • Aan welke beleidsregels moeten alle leden zich houden op eBay?

  • Hoe kun je voorkomen dat je eBay-beleid overtreedt?

  • Waarom heeft eBay bepaalde regels en hoe maken deze eBay tot een betere handelsplaats?

Deze training bestaat uit 36 vragen. Het duurt ongeveer 45 minuten om ze allemaal te beantwoorden.

Na afloop zul je veel beter begrijpen hoe je onbedoelde overtredingen kunt voorkomen en heb je een beter inzicht in de manier waarop eBay probeert de handelsplaats zo veilig mogelijk te maken. Laten we beginnen.

Algemeen overzicht van het beleid

Het is de bedoeling dat je met deze training beter begrijpt wat de belangrijkste regels van de handelsplaats zijn en hoe je onbedoelde overtredingen kunt voorkomen. Je krijgt een beter inzicht in de manier waarop eBay tot een beleid komt.

Als iedereen in de community zich aan de regels houdt, hebben alle leden dezelfde kansen en mogelijkheden. Op langere termijn betekent dit dat meer kopers eBay zullen gebruiken. Verder beperkt dit de kosten die eBay voor de handhaving van het beleid moet maken. Dit geld kan dan aan de verbetering van koop- en verkoopfuncties op eBay worden besteed.

In deze training wordt niet op alle mogelijke beleidsrichtlijnen en overtredingen in gegaan. Wel krijg je een goed idee over de manier waarop je overtredingen kunt voorkomen en wat de gevolgen zijn als je het beleid overtreedt. Ook wordt een aantal veelgestelde vragen over belangrijke beleidsonderdelen beantwoord. Als je over iets twijfelt of nog andere vragen hebt, kun je altijd op de link Beleid klikken die je onder aan de homepage vindt of naar Veilig handelen gaan.

De informatie in deze training moet je in ieder geval niet als juridisch advies beschouwen. Als je precies wilt weten of een bepaalde aanbieding, een bepaald object of feedbackcommentaar is toegestaan, moet je een juridisch adviseur of advocaat inschakelen.

VolgendeContinue