Object zoeken op locatie

eBay is 's werelds grootste online handelsplaats waarop miljoenen objecten over de hele wereld te koop zijn.

Op alle eBay-sites worden standaard de objecten getoond die voor de betreffende locatie zijn bedoeld. Via de locatieregeling links op de pagina met zoekresultaten of via Uitgebreid zoeken kun je deze locaties aanpassen.

Voorkeurslocaties --- bevat de meest voorkomende zoekmodi voor gebruikers.

"Op eBay Nederland" - Dit is de standaard zoekinstelling van de site met alle objecten die zich in Nederland bevinden en/of die op worden aangeboden.
"Nederland" - Deze zoekinstelling zoekt alleen objecten die zich fysiek in Nederland bevinden.
"Europese Unie" - Deze zoekfunctie zoekt naar alle objecen die zich in een van de landen van de Europese Unie bevinden en beschikbaar zijn voor kopers in Nederland
"Wereldwijd" - Deze zoekopdracht zoekt naar alle objecten over ter wereld in elke taal, die beschikbaar zijn voor kopers in Nederland

Objecten beschikbaar voor -- verkoper heeft aangegeven bereid te zijn naar dit land te verzenden
Objecten die zich bevinden in -- verkoper heeft aangegeven dat het object zich in dit land bevindt.

Als vuistregel geldt dat je meer objecten vindt door Wereldwijd te kiezen uit de balk aan de linkerkant of de pagina Zoekresultaten of via Uitgebreid zoeken.