Hulp
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips

Feedback bekijken die een lid aan anderen heeft gegeven


Als je niet alleen de feedback bekijkt die een lid heeft ontvangen, maar ook de feedback die het lid aan anderen heeft gegeven, kun je je een beter beeld van je handelspartner vormen.

Feedback bekijken die een lid aan anderen heeft gegeven

Zo bekijk je feedback die een lid aan anderen heeft gegeven:
  1. Ga naar het feedbackprofiel van het lid door te klikken op het getal tussen haakjes naast de gebruikersnaam.

  2. Klik op de tab Feedback aan anderen.

Tips voor het beoordelen van feedback die een lid heeft gegeven

Wanneer je feedback bekijkt die een lid aan anderen heeft gegeven, kun je op een aantal dingen letten:

  • Hoe goed heeft het lid samengewerkt met andere leden?

  • Hoe heeft het lid eventuele conflicten opgelost?

  • Is er commentaar dat op vergelding lijkt?

  • Is het lang geleden dat eventuele negatieve gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of juist niet?

Contact opnemen met Klantenservice

Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.

Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.