Home > Hulp >Lidmaatschap en account>Je account beheren>eBay-berichten gebruiken
Hulp
Zoeken in Hulp-pagina's 
(Hiermee wordt niet naar objecten of producten gezocht)
 ZoekenTips
Berichten in Mijn eBay gebruiken

 
In het gedeelte Berichten van Mijn eBay kun je veilige berichten van eBay en andere eBay-leden ontvangen en beantwoorden.

Je kunt 3 soorten berichten ontvangen:

 • Dringende berichten: alleen eBay kan dringende berichten verzenden. Dringende berichten zijn voorzien van een geel uitroepteken () en bevatten informatie waaraan je direct aandacht moet besteden.

 • Berichten: berichten van eBay of andere eBay-leden.

 • Algemene mededelingen: we kunnen ook algemeen nieuws en algemene mededelingen naar je verzenden.

De basisprincipes: berichten bekijken, verzenden, zoeken, opslaan en verwijderen

Berichten bekijken

Als je nieuwe (dringende) berichten hebt, zie je op elke pagina van eBay herinneringen. Je kunt op deze herinneringen klikken om je berichten te bekijken, of je kunt naar Mijn eBay gaan en op de tab Berichten klikken.

Opmerking: Als je een bericht van eBay ontvangt op je normale e-mailadres, vind je hiervan ook een kopie in het gedeelte Berichten van Mijn eBay. Dit gekopieerde bericht in Mijn eBay verifieert dat de e-mail echt is en geen spoofbericht (phishing of nep).

Zo bekijk je je berichten:
 1. Klik op Mijn eBay boven aan de meeste eBay-pagina's. Mogelijk moet je inloggen.

 2. Als je ongelezen berichten hebt, zie je een nummer tussen haakjes op de tab Berichten.

 3. Klik op de tab Berichten om je berichten te lezen.

We raden je aan je berichten regelmatig te controleren op e-mails die je koop- en verkoopactiviteit beïnvloeden.

Berichten verzenden

Als je een bericht verzendt naar een eBay-lid, versturen we dit naar het geregistreerde e-mailadres van het lid en een kopie ervan naar diens Berichten in Mijn eBay.

Zo verzend je een nieuw bericht:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Klik op de link Zoeken naar lid en contact opnemen links op de pagina in het gedeelte Meer opties.

 3. Voer de gebruikersnaam of het e-mailadres van het lid in.

 4. Voer de verificatiecode in en klik op Zoeken.

 5. Klik in de zoekresultaten op de gebruikersnaam van het lid.

 6. Klik rechts op de pagina op de link Contact opnemen met lid.

 7. Er wordt een dialoogvenster geopend. Selecteer onder Voor object in de vervolgkeuzelijst een object dat je hebt aangeschaft of gevolgd of selecteer Objectnummer invoeren en voer het objectnummer in voor de aanbieding waarover je een vraag stelt.

 8. Klik op Doorgaan.

 9. Afhankelijk van de voorkeuren die de verkoper heeft opgegeven, verschijnt de pagina Antwoorden zoeken. Kies op de pagina Antwoorden zoeken het onderwerp dat het beste aansluit op je vraag en zoek naar je vraag in de vragen en antwoorden die worden weergegeven. Als je je vraag niet kunt vinden, klik je naast Hebben we je vragen beantwoord? op Contact opnemen met de verkoper. Vervolgens klik je op Doorgaan.

 10. Voer op de volgende pagina in de betreffende ruimte je vraag in. Afhankelijk van het geselecteerde onderwerp wordt je mogelijk gevraagd om aanvullende informatie over je vraag te verstrekken.

 11. Mogelijk moet je voor beveiligingsdoeleinden een verificatiecode invoeren.

 12. Klik op Verzenden.

Opmerking: Als je vraag geen betrekking heeft op een specifiek object, schakel je in stap 7 hierboven het selectievakje Dit gaat niet over een object in. Nadat je op Doorgaan hebt geklikt, wordt een pagina weergegeven waarop je je vraag kunt invoeren en op Verzenden kunt klikken.

Tip: Je kunt ook contact opnemen met een lid door waar dan ook op de site op diens gebruikersnaam te klikken. Op de pagina Mijn eBay-wereld van het lid klik je op de link Contact opnemen met lid.

Beperkingen op het verzenden van berichten

We beperken bepaalde e-mailberichten om eBay veilig te houden. E-mails die een virus bevatten, bijzonder groot zijn, een lege onderwerpregel hebben of een onjuist objectnummer verstrekken, worden teruggezonden naar de afzender. Er zijn een aantal andere redenen waarom e-mail soms niet wordt bezorgd, dus als zich problemen voordoen, raden we je aan verder te lezen over problemen met het verzenden en ontvangen van berichten in Mijn eBay.

Berichten beantwoorden

Net als bij e-mail kun je reageren op berichten die je ontvangt in Mijn eBay.

Zo reageer je op een ontvangen bericht:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Klik op het onderwerp van de e-mail.

 3. Klik op Reageren.

 4. Typ je antwoord en verzend de e-mail.

Opmerking: je kunt tot 90 dagen na het einde van de transactie berichten over de transactie beantwoorden.

Berichten zoeken

Je kunt in Mijn eBay berichten zoeken op:

 • naam van afzender (behalve in de map Verzonden)

 • naam van ontvanger (alleen in de map Verzonden)

 • objectnummer

 • objecttitel

 • ontvangstdatum

 • onderwerpregel

Tip: als je sneller wilt zoeken, zoek je op de naam de van de afzender, de naam van de ontvanger of op het objectnummer.

Zo zoek je op de naam van de afzender of op het objectnummer:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Klik links op de pagina op de naam van de map waarin je wilt zoeken.

 3. Voer je zoekterm in het zoekvak in.

 4. In het vervolgkeuzemenu naast het zoekvak kies je Op naam van afzender, Op naam van ontvanger, of Op objectnummer.

 5. Klik op Zoeken.

Zo voer je een geavanceerde zoekopdracht uit op objecttitel, onderwerpregel of op de datum waarop het bericht is ontvangen:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Klik op de link Geavanceerd zoeken.

 3. In het venster dat wordt weergegeven, voer je de zoektermen in en selecteren je de berichten waarin je wilt zoeken in het vervolgkeuzemenu.

 4. Klik op Verzenden.

Een bericht opslaan

Dringende berichten vervallen na 6 maanden als ze geen eerdere vervaldatum hebben. Als ze vervallen, worden ze verwijderd en kun je ze niet meer bekijken. Je kunt berichten echter opslaan op je bureaublad.

Zo sla je berichten op:
 1. Schakel de selectievakjes in naast de berichten die je wilt opslaan en selecteer Berichten opslaan… in de vervolgkeuzelijst Verplaatsen naar boven aan de lijst met berichten.

 2. Selecteer EML of HTML als je bestandsindeling en klik op Doorgaan.

 3. Klik op Opgeslagen berichten downloaden om een zipbestand met je berichten te downloaden.

Berichten verwijderen

Je kunt de meeste berichten op elk gewenst moment verwijderen. Je kunt dringende berichten op dezelfde manier verwijderen als elke andere e-mail in het systeem, maar we raden je aan de nodige actie te ondernemen die in het dringende bericht wordt vermeld voordat je het verwijderd. Verwijderde berichten blijven 6 maanden lang in de Prullenbak staan.

Zo verwijder je een bericht:
 1. Schakel het selectievakje in naast het bericht dat je wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

Je berichten beheren: je postvak IN aanpassen, berichten in mappen ordenen, markeren, filteren en berichten automatisch archiveren

Aanpassen hoeveel berichten worden weergegeven

Je kunt kiezen hoeveel berichten per pagina in je Postvak IN worden weergegeven: 25, 50, 75 of 100.

Zo wijzig je het aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven:
 1. In het gedeelte Berichten van Mijn eBay klik je op de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 2. Op de volgende pagina kies je het gewenste aantal in de vervolgkeuzelijst naast Dit aantal berichten weergeven per pagina.

 3. Klik vervolgens op Toepassen onder aan de pagina.

Je berichten in mappen ordenen

Je kunt je berichten in mappen ordenen. Je krijgt de volgende 5 mappen automatisch, en je kunt maximaal 10 extra mappen toevoegen:

Map

Beschrijving

Postvak IN

Waar je alle nieuwe (dringende) berichten ontvangt. We sorteren berichten automatisch op de tijd van ontvangst, met de meest recente boven aan.

Verzonden

Bevat kopieën van alle berichten die je naar Klantenservice en naar andere eBay-leden hebt verzonden. Je kunt berichten in de map Verzonden niet verwijderen, maar je kunt berichten in de map Verzonden wel kopiëren naar een andere eBay-berichtenmap die je gemaakt hebt, of je kunt ze doorsturen naar een ander e-mailadres.

Archief

Deze map bevat berichten die je 6 maanden wilt bewaren maar die je niet in je postvak IN wilt laten staan. Je kunt ook je voorkeuren wijzigen zodat je je berichten automatisch archiveren kunt.

Prullenbak

Bewaart 6 maanden lang de berichten die je hebt verwijderd.

Mappen

Hier kun je je eigen aangepaste mappen maken, zoals Inkopen voor de feestdagen of Antiek. Als je een nieuwe map wilt maken, klik je op de link Map toevoegen, voer je een naam in voor de map en klik je vervolgens op Opslaan.

Zo verplaats je berichten naar mappen:
 1. Schakel de selectievakjes in naast de berichten die je wilt verplaatsen.

 2. Selecteer de map waarnaar je de berichten wilt verplaatsen in het vervolgkeuzemenu Verplaatsen naar.

Berichten markeren

Je kunt berichten markeren als ze belangrijk zijn en je ze later snel wilt kunnen terugvinden. Als je een bericht wilt markeren dat je aan het lezen bent, klik je gewoon op het vlaggetje boven aan het bericht. Wil je een bericht markeren vanuit je Postvak IN, klik dan op het vlaggetje naast het desbetreffende bericht. Je kunt zoveel berichten markeren als je wilt.

Klik nogmaals op het vlaggetje als je het wilt verwijderen.

Berichten filteren

Je kunt je berichten filteren zodat je snel berichten kunt vinden op basis van de afzender, het onderwerp of het tijdstip waarop je ze ontvangen hebt.

Zo filter je je berichten:
 1. Klik op de link Filteren boven aan je Postvak IN.

 2. In het geopende venster kies je hoe je je berichten wilt filteren via de vervolgkeuzelijsten.

 3. Klik op Toepassen.

Als je je filter later weer wilt verwijderen, klik je op de link Filteren boven aan je Postvak IN en kies je Alle in elke vervolgkeuzelijst. Klik vervolgens op Toepassen.

Je berichten handmatig archiveren

Als je berichten voor later wilt bewaren maar ze niet in je postvak IN wilt laten staan, kun je ze naar je map Archief verplaatsen. Schakel het selectievakje in naast de berichten die je wilt archiveren en selecteer vervolgens Archief in het vervolgkeuzenmenu Verplaatsen naar.

Opmerking: Berichten in je map Archief worden na 6 maanden automatisch verwijderd. Als je ze langer wilt bewaren, kun je ze opslaan op je computer.

Je berichten automatisch archiveren

Je kunt de voorkeuren wijzigen in Berichten, zodat eBay je berichten automatisch naar de map Archief kan verplaatsen.

Zo wijzig je je instellingen voor het automatisch archiveren:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Selecteer de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 3. In het gedeelte Berichten automatisch archiveren bepaal je hoe vaak je berichten automatisch worden gearchiveerd (eens per maand, om de 2 maanden, of om de 3 maanden). Als je het automatisch archiveren wilt uitschakelen, selecteer je Geen.

 4. Klik op Toepassen.

Opmerking: Berichten in je map Archief worden na 6 maanden automatisch verwijderd. Als je ze langer wilt bewaren, kun je ze opslaan op je computer.

Geavanceerde opties: afbeeldingen sturen, een handtekening toevoegen, een automatisch antwoord bij afwezigheid verzenden, doorsturen naar een eigen e-mailadres

Afbeeldingen verzenden

Je kunt via Berichten afbeeldingen naar je handelspartners sturen. Dit is nuttig wanneer verkopers meer afbeeldingen van een object naar kopers willen sturen.

Zo verzend je een afbeelding via Berichten:
 1. Klik op Afbeeldingen bijvoegen in het bericht dat je aan het schrijven bent.

 2. Selecteer de op je computer opgeslagen afbeelding(en) die je wilt verzenden. Je kunt maximaal 5 afbeeldingen kiezen.

  Opmerking: afbeeldingen die je via Berichten verzendt, moeten aan de volgende vereisten voldoen:

  • Ze mogen niet groter zijn dan 5 MB

  • Elke afbeelding moet ten minste 500 pixels zijn aan de kortste zijde (lengte of breedte)

  • Elke afbeelding moet een van de volgende indelingen zijn: JPG, BMP, GIF, PNG of TIF

 3. Wanneer je klaar bent met je bericht, klik je op Verzenden.

Een e-mailhandtekening toevoegen

Met een e-mailhandtekening geef je je uitgaande e-mails een persoonlijk tintje. Hiermee kun je je handel promoten en kunnen klanten snel je contactgegevens vinden. Als je een eBay-winkel hebt, kun je bovendien je winkellogo in je handtekening opnemen.

Zo voeg je een handtekening en winkellogo toe:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Selecteer de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 3. Ga naar het gedeelte E-mailhandtekening en selecteer Handtekening weergeven.

 4. Voer je handtekening in het geopende tekstvak in. In het tekstvak staat een voorbeeld om je op weg te helpen.

 5. Als je een eBay-winkel hebt, kun je bovendien je winkellogo in je handtekening opnemen door het selectievakje Mijn winkellogo toevoegen in te schakelen.

 6. Klik op Toepassen.

Zo verwijder je je handtekening:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Selecteer de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 3. Ga naar het gedeelte E-mailhandtekening en selecteer Handtekening niet weergeven.

 4. Klik op Toepassen.  

Een automatisch antwoord bij afwezigheid verzenden

Als je op vakantie gaat of tijdelijk je e-mail niet controleert, kun je andere leden die contact met je opnemen, hiervan op de hoogte stellen via een automatisch antwoord bij afwezigheid. Wanneer je een automatisch antwoord bij afwezigheid opstelt, wordt elke ontvangen e-mail beantwoord met je opgestelde bericht.

Zo schakel je je automatische antwoord bij afwezigheid in:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Klik op de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 3. Ga naar het gedeelte Automatisch antwoord bij afwezigheid en selecteer Automatisch antwoord bij afwezigheid inschakelen.

 4. Selecteer een Begindatum en Einddatum.

 5. Voer een bericht in dat naar je klanten wordt gestuurd terwijl je weg bent.

 6. Klik op Toepassen.

Als je automatische antwoord bij afwezigheid is ingeschakeld, word je hieraan herinnerd elke keer dat je naar Mijn berichten gaat. Deze herinnering staat boven aan je Postvak IN en luidt als volgt: Je automatische antwoord bij afwezigheid is ingeschakeld. Wijzig je instellingen om het uit te schakelen.

Zo schakel je je automatische antwoord bij afwezigheid uit:
 1. Klik op de tab Berichten in Mijn eBay.

 2. Selecteer de link Instellingen wijzigen rechtsboven aan de pagina.

 3. Ga naar het gedeelte Automatisch antwoord bij afwezigheid en selecteer Automatisch antwoord bij afwezigheid uitschakelen.

 4. Klik op Toepassen.

Als je een eBay-winkel hebt, kun je aangeven dat je winkel wegens vakantie gesloten is. Meer weten over vakantie-instellingen voor je winkel?

Berichten doorsturen naar je eigen e-mailadres

Je kunt berichten uit Mijn eBay ook doorsturen naar je eigen e-mailadres.

Zo stuur je berichten uit Mijn eBay door:
 1. Vanuit je Postvak IN in het gedeelte Berichten kies je de berichten die je wilt doorsturen door de selectievakjes ernaast in te schakelen.

 2. Klik op Doorsturen boven aan je Postvak IN. Je berichten worden doorgestuurd naar het e-mailadres dat aan je eBay-account is gekoppeld.

Opmerking: je kunt je e-mailadres voor eBay wijzigen via Mijn eBay.

Contact opnemen met Klantenservice
Als je meer hulp nodig hebt of nog vragen hebt, kun je contact met ons opnemen.
Contact met ons opnemen

Heb je een vraag? Wij kunnen je helpen.

 Contact opnemen

Vraag het aan andere leden

Krijg hulp van andere eBay-leden. Ga naar het Antwoordcentrum om een vraag te stellen.